English Български
Начало За д-р Атанасов Публикации в медицински списания

Публикации в медицински списания

Атанасов Т, Чолаков О, Цеков Х, Стефанов П, Червеняков А. Тоталната мезоректална ексцизия - нов стандарт в лечението карцинома на ректума 2003 Хирург. забол. MP, 34, 2003, N 4, с. 14-20

Филипов А, Атанасов Т, Раденовски Д. Ранни резултати след транссабдоминална преперитонеална херниопластика (ТАПП) 2007 Висцерал. Хирургия, 3, 2007, N 3, с. 126-134


Атанасов Т, Раденовски Д, Беляев О. Херния на Амианд: клиничен случай и литературен обзор 2007 Висцерал. Хирургия, 3, 2007, N 2, с. 39-42


Атанасов Т, Раденовски Д, Филипов А. Лапароскопска холецистектомия по повод остър холецистит при възрастни пациенти 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 73-76
 

 

 
 

 

 


 

 


Атанасов Т, Раденовски Д, Филипов А. Лапароскопска резекция на мекелов дивертикул: два клинични случая 2008 Висцерал. Хирургия, 4, 2008, N 2, с. 65-69 

 

 

 


 


 


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Възможности за лапороскопско лечение при остри перитонити 2008 Висцерал. Хирургия, 4, 2008, N 2, с. 70-75
 

  

 

 

 

 

 

 


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Трансабдоминална преперитонеална херниопластика - етапи и усложнения 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 106-110


 

 

 
 

 

 
  


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Контрол на апендикуларния чукан при лапароскопска апендектомия - комерсиална или подготвена на ръка примка 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 111-114


 

 

 


 

 

 Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Хирургична анатомия на ингвиналната област - лапароскопска перспектива 2009 Висцерал. Хирургия , 5, 2009, N 1, с. 21-28

 

 

 

Атанасов Т, Врачански Д, Филипов А, Раденовски Д. Лапароскопски достъп при тънкочревна непроходимост 2009 Спешна Мед. , 16, 2009, N 1, с. 4 - 11