English Български
Начало За д-р Атанасов Surgeon of exellence in hernia surgery

Surgeon of exellence in hernia surgery

 

 
Програмата за акредитация  “Surgeon of exellence in hernia surgery” на SRC гарантира, че пациентите, оперирани по повод хернии получават най-сигурното лечение и най-високо качество на грижи в световен мащаб, независимо къде са оперирани. Детайлизирани са специфичните нужди на пациентите както и уникалните роли и отговорности на специалистите по хирургия. Акредитират се хирурзи, демонстриращи всеотдайност и способност да осигуряват безопасни, ефективни и базирани на медицината на доказателствата грижи. Програмата е структурирана, за да подпомогне доставчиците на медицински услуги непрекъснато да подобряват качеството на грижите и безопасността на пациентите. От друга страна, пациентите могат да идентифицират лекари и болници, които са покрили строги стандарти за предоставяне на висококачествена периоперативна и дългосрочна последваща грижа и които ги различават от тези, които не са. Застрахователните компании също използват акредитацията за идентифициране на ангажираните с високи постижения.
Изискванията на програмата за акредитация на SRC и процесите за оценка са разработени съвместно с лидери в отрасъла. Строга инспекция на място, проведена наскоро от SRC заключи, че  “Surgeon of exellence in hernia surgery” е изпълнила или надхвърлила тези изчерпателни изисквания и наистина се асоциира с високи постижения.
SRC предоставя акредитацията “Surgeon of exellence in hernia surgery” след задълбочено проучване и преглед на данните за хирургическите резултати, медицинските досиета и вътрешните процеси. Въпреки че програмите за акредитация на SRC представляват отлични постижения, това не гарантира съвършенство. Както при всяка хирургическа процедура, има и свързани рискове и усложнения. Пациентите трябва да следват нарежданията на лекарите си, за да постигнат желаните резултати. Хирургията не винаги е бързо и краткосрочно решение. В някои случаи успеха  зависи от специализиран мултидисциплинарен екип, който работи заедно с пациента и семейството му.